ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Rs.2000 Under Pradhan Mantri Kisan Sandhaman Yojana will be deposited in the account of farmers, PM Kishan Sanman Nidhi Yojana 2020
Rs.2000 Under Pradhan Mantri Kisan Sandhaman Yojana  will be deposited in the account of farmers, PM Kishan Sanman Nidhi Yojana 2020

PM Kishan Sanman Nidhi Yojana 2020

Know Your Account Status:Money transfered or not ?

The Modi government has announced financial assistance during the Corona virus epidemic. Under this, the central government is to deposit Rs. 2000 in the account of the farmers.

The money is to be transferred to the farmers' accounts next month under the Pradhan Mantri Kisan Sanman Yojana (PKSY). Information related to what we are providing.

Beneficiary List Of All Over India's Farmer || Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2020

After the budget announcement of PM Kisan Samman Nidhi Yojana, there was a wave of happiness among farmers of India.

Under this scheme, farmers are being given Rs. 6000 in 3 installments every year. So far more than 100 million farmers have been connected through this scheme. The government will start transferring the last installment from August 1. 

According to a newsletter, if you have also applied in the new financial year, it is important to know the status of your application. Its complete information has been uploaded on the government website pmkisan.gov.in. By going there you can know your status.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana

Now those who were interested can check their name in PM Kisan Yojana Beneficiary status 2020.

Under this scheme, the farmer will get Rs. 6000 in three installments.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana, PM Kisan List 2020

 Those who are eligible under Kisan Samman Nidhi Yojana can check payment status through mobile number, Aadhar number, and account number.

View Also :


To download the PM Kisan.nic.in.list, citizens can follow the procedure mentioned in this article or visit the direct link provided below

PM Kisan Samman Nidhi Yojana, PM Kisan List 2020

Important Link:-

Full Details (FAQ) : Click Here
Read In Gujarati : Click Here

Villagewise Farmer List : Click Here

Check Your Account Status : Click Here

Back To Top