ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GPSC Police Inspector (Unarmed) Class-2 ( Advt. No. 110/201920) Call Letter Declared

GPSC Police Inspector (Unarmed) Class-2 ( Advt. No. 110/201920) Call Letter Declared


Gujarat Public Service Commission (GPSC) has published Call Letter for the post of Police Inspector (Unarmed) Class-2 ( Advt. No. 110/201920). Check below for more details.
The exam will be held on 29-03-2020
Post: Police Inspector (Unarmed), Class-2
Advt. No.: 110/201920
Call Letter: Click Here  For More Details: Click Here

Tag : Hall Ticket
Back To Top