ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

UGVCL Vidyut Sahayak (Jr.Assistant) List Of Document Verification 2019,UGVCL Result,Cut Off Marks,Uttar Gujarat Vij Company Limited 2019 Result And Document Verification,Jr. Assistant Result Of Jr.Assistant 2019

UGVCL Vidyut Sahayak (Jr.Assistant) List Of Document Verification 2019,UGVCL Result,Cut Off Marks,Uttar Gujarat Vij Company Limited 2019 Result And Document Verification,Jr. Assistant Result Of Jr.Assistant 2019


UGVCL Vidyut Sahayak (Jr.Assistant) List of Document Verification 2019,UGVCL Result,Cut off Mrks,Uttar Gujarat Vij Company Limited 2019 Result and Document Verification,Jr. Assistant Result of Jr.Assistant 2019 

Name of Organization:-UGVCL

Name of Post :- Junior Assistant

Category :- Document Verification ListUGVCL Vidyut Sahayak (Jr.Assistant) List of Document Verification 2019,UGVCL Result,Cut off Mrks,Uttar Gujarat Vij Company Limited 2019 Result and Document Verification,Jr. Assistant Result of Jr.Assistant 2019

 UGVCL Result and Selection List 2019 : 

Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL) has discharged Cut Off Marks. Archive Verification will be hung on 17.10.2019 at 11 am for the post of 253 Vidyut Sahayak Junior Assistant. Up-and-comers can download the Cut Off from the accompanying connection.


How to Download UGVCL Vidyut Sahayak Result 2019? 

Competitors who are looking for the strategy to download Uttar Gujarat Vij Company Limited Result are encouraged to check the beneath rules which are articulated for the effortlessness of the guests:

Step-1: The first and the preeminent advances is that, hopefuls need to visit the Official Website of association that is www.ugvcl.com. 

Step-2: Move your cursor towards "Vocations" tab accessible at the top menu bar of the landing page.

Step-3: This will take you on new page where you have to choose important connection of UGVCL Exam Result, for example, 

"Rundown Of Candidates For Document Verification Process For Selection To The Post Of Vidyut Sahayak (Junior Assistant)" 

Step4: By choosing the said connection, competitors will get Result PDF. 

Step5: At last, stay with Uttar Gujarat Vij Limited Results securely for sometime later.

UGVCL Result : Click Here to Download 

Tag : Results, UGVCL
Back To Top