ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Competitive Exam Material : Last Three To Four Years Question Papers Being Asked In Various Examination With Answer Key


Competitive Exam Material : Last Three To Four Years Question Papers Being Asked In Various Examination With Answer Key.

World Inbox Material

World Inbox (Digital Coaching Class)

The Company World Inbox Knowledge Sharing Pvt. Ltd. came in to being in 2011.
 A stream of water is never stopped by the stone obstructing its way rather it flows in many ways, paving new paths, creating various course of action. A similar phenomenon has taken a place in the journey of World Inbox too.
A stone of insufficient, inappropriate sources made it leave no stone unturned in finding and constructing every possible stockpile for the aspirant and candidate of Government competitive exams (UPSC, GPSC, PI, PSI, Constable, TET, TAT, HTAT, Clerk, Post, High Court, Dy. So, Nayab Mamlatdar, Talati, Panchyat Pasandgi Mandal, Gaun Seva Pasandgi Mandal, Police Bharti Board, etc...) ranging from Current Affairs Magazine, publishing large number of most authentic books on sundry subjects having highest readership to Academies tutoring for such exams in ten cities of the Gujarat state with sorts of educational activities. 

By virtue of higher standards of exams and prevailing need of the students a magnum opus of digitizing the classes is also done par excellence.

Today most of the candidates are preparing for Competitive Exam For getting government job.

They have no idea of how they should prepare, from which book they should read.

Here  We  blog  website www.dtparmargujarat.com  are trying to give you the perfect platform for preparing according to the Syllabus Of various Exams.

World Inbox Material

Important Link : 

Download world Inbox Book : Click Here

Back To Top