ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT 1&2 BHARTI UPDATES || DATE : 28/10/2019|| NEWS REPORT ABOUT NUMBER OF VACANCY||SOURCE BY SANDESH NEWS PAPER

TAT 1&2 BHARTI UPDATES || DATE : 28/10/2019|| NEWS REPORT ABOUT NUMBER OF VACANCY
||SOURCE BY SANDESH NEWS PAPER

Secondary & Higher Secondary  Recruitment 2019.

Source by Sandesh News Report

Date : 28/10/2019

Number Of Vacancy

Secondary & Higher Secondary  Recruitment 2019.


The candidates of TAT Exam Passed are very happy to hear the news about TAT Secondary & Higher Secondary Bharti which is coming next week.View Also : TAT SECONDARY ANALYSIS Click Here


TAT HIGHER SECONDARY ANALYSIS Click Here


TAT Secondary & Higher Secondary Bharti 2019

The candidates are also waiting for the recruitment because it is too late after having been passed TAT exam.

Important Link : 


News Report : Click Here
Tag : TAT 1 & 2
Back To Top