ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

SSC EXAM ONLINE FORM START 2019 ONLINE FORM START FOR STD-10th GSEB SSC STANDARD-10th EXAMINATION ONLINE FORM START 2019 AND NOTIFICATION

SSC EXAM ONLINE FORM START 2019|ONLINE FORM START FOR STD-10th GSEB SSC STANDARD-10th EXAMINATION ONLINE FO START 2019 AND NOTIFICATION


GSEB Std 10 Online Form


Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) is a government education board that is responsible for conducting board examination in the state of Gujarat. GSEB board exams include both secondary and higher secondary educational levels.

GSEB Std 10 Online Form


The major responsibilities of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board are publishing syllabus and academics, conduction of board examination, and ensuring the establishment of an efficient mode of education in the state.

GSEB Std 10 Online Form


 Gujarat 10th board exam 2020 is expected to be conducted in the month of March 2020 (Tentative). All the candidates who are appearing for the 10th board exams are required to fill the GSEB SSC registration form 2020 at the earliest possible.

GSEB Std 10 Online Form


Name of Organization :- GSEB

Name of Examination : SSC

Category :- Online Form

Last date for Fill up Form:- 18-11-2019
Fill Up Online For :  Click Here
Tag : SSC BOARD
Back To Top