ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gyankunj Orientation Bisag Traning Circuler

Gyankunj Orientation Bisag Traing Circuler 

Bisag Teleconference on 19/10/2019.


Time 10.00 am

Read Circular : Click here

GYANKUNJ Guidelines and Final List 2019

Gyankunj Mate School List 2019

Download Guidelines : Click here

Final List : Click here

Teachers are invited to register their requests to get Gyankunj project in their schools - For registration under Gyankunj Project 2018-19, please click here

The initiative of "Gyankunj" project has been launched by the Hon'ble Chief Minister of Gujarat on 5th September, 2017 - Teacher's Day to

Gyankunj is a school digitization program to enhance classroom interactivity and teaching-learning process with the help of technology tools, like Projector

Gandhinagar: Chief Minister Mr. Vijaybhai Rupani launched state-wide ‘Gyankunj Project’ on Teachers’ Day, today. ... He said that the ‘Gyankunj Project’ prepared at the total expenditures of Rs. 35.85-crore is going to be implemented in 3173 class rooms of standard 7th and 8th of ...

Read Circular : Click here

GYANKUNJ Guidelines and Final List 2019

Gyankunj Mate School List 2019

Download Guidelines : Click here

Final List : Click here
Tag : Bisag, Primary
Back To Top