ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Celebration Of National Unity Day 31st October : Latest Circular

Celebration Of National Unity Day 31st October : Latest Circular

October 31st is celebrated as National Unity Day. Circular has been circulated that it will be celebrated all over the state of Gujarat. Which is given in this post. An article on unity day has also been given. And also download the PDF.


The official statement for Rashtriya Ekta Diwas by the Home Ministry of India cites that the National Unity Day "will provide an opportunity to re-affirm the inherent strength and resilience of our nation to withstand the actual and potential threats to the unity, integrity and security of our country."

The theme for 2016 celebrations was "Integration of India".

In 2018 the holiday was celebrated in Gujarat with the dedication of the Statue of Unity, which honors and depicts Patel. It is the largest statue in existence. This Eve is coming from years just to unite the secularism.

Celebration Of National Unity Day 31st October : Latest CircularDownload GR Click Here
Tag : School G.R.
Back To Top