ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Unit Test Paper & Solution Date 14/09/2019

Unit Test Paper & Solution Date 14/09/2019. Government of gujarat is now trying
to make government schools as good as private , So Gujarat Government has started to take the Unit Test Every Saturday.

Most of the parents send their children to the private institution because they have good facilities as well as good management.
Now for the first time in Gujarat , Also started to take Unit Test every Saturday and the result is also declared on the same day.

Most of the people say that in private school there is not qualified teachers , but this opinion is wrong , how can we say so when many TET pass candidates are waiting for recruitment.

Here we are going to declare today's Unit Test Paper & Solution

Back To Top