ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Teachers day special important pdf for students speeches download

Teachers day special important pdf for students speeches download


Teachers day special important pdf for students speeches download

The teacher plays a big and important role in decorating our lives. We help a lot for success. As we increase our knowledge, skill level, confidence and confidence and shape our lives. We also have some responsibilities for such a sincere teacher. We all need to warmly congratulate our teacher as an obedient student and shed light on the lives of countless students for selfless service throughout the life. It should be thanked and thanked. It's a great opportunity to thank him and spend time with him. Teacher's Day.

Teachers day special important pdf for students speeches downloadSeptember 5th We celebrate the birthday of our former President Dr. Sarvapalli Radhakrishnan as "Teacher's Day". Dr. Radhakrishnan was a great philosopher and teacher. He once said - "I am a teacher first, and then president.
Teachers day special important pdf for students speeches download

Teachers day special important pdf for students speeches download

Important gujarati pdf download here.

Back To Top