ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT 1 & 2 Big Survey done By Yuva Shakti Declared Merit List

TAT 1 & 2 Big Survey  done By Yuva Shakti Declared  Merit List

Tat 1 & 2 Exams had been taken by State Examination Board.

The Result had been declared by State Examination Board recently.


So after that , Candidates are waiting for recruitment , but the open question is that if we got  a job as a teacher.

So Yuva Shakti made a Survey of candidates

Today they are going to declare the list of candidates with merit.

Back To Top