ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

SAS Online Pay Bill and Online Masik Patrak related useful video and pdf file.

SAS Online Pay Bill and Online Masik Patrak related useful video and pdf file.


SAS Online Pay Bill and Online Masik Patrak related useful video and pdf file.

All Primary Teacher work and Data Online @DEC

Shalakiy vahivati kamgiri Online karva babat Latest Paripatra temaj vahivati babato Online karvani suchanao.

DEC ( District Education Committee )

Watch video : Click here
Download Pdf file : Click here
All District DEC Login Link : Click Here

Username - School dise code
Password - School dise code
*Log in as School*

Primary School ONline Hajari SSA child ... As an intervention programme, it started on 2002 and SSA has been, Sarva Shiksha Abhiyan. SSA project implemented by Gujarat Council of Elementary Education in Gujarat State. Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) . Online attendance (http://www.ssagujarat.org) must have been filled by the every school. These " Online Hajri - Gujarat | Online Hajri App - SSA Gujarat " Android applications are for Gujarat's schools and teachers. Online presence of all school, This App is for all primary teachers of Gujarat. This is useful to take attendance online. The main aim of creating this app is to help all teachers in their daily, Download Super Android mobile phone application to complete online presence of children and teachers for primary school. From this application, SSA Gujarat Online Attendance of Students & Teachers at ssagujarat.org (Active Link),SSA Gujarat Online Hajri,Online Hajri,Online Hajri, Online Attendance Gujarat: Free Android app (4.3 ☆, 10000+ downloads)
Tag Lines :::: Gunotsav, Gunotsav Result, Gunotsav Gred Certy Download, NMMs Exam, NMMS question paper, Seb Exam, Seb result, PSE Question paper, Gunotsav Old Paper, Gunotsav frame Download, Gunotsav News, Gunotsav paripatr, Prgna materials, Pragna Paripatr, School programme video, 26 january Programme, 15 August Programme, online attendace, Online Hajari Link, Teacher Online Hajari fast server, Primary school paripatro, Teacher Paripatro, Badali paripatro, Badali G.R., Online Badali, Jillafer Badali Paripatr, Downlaod Gcsr, Primary shixako Niymo, Shalakosh, Ssa Gujarat, Ssa Paripatr, Crc paripatr, Brc Paripatr, Gyakunj materials, gyankunj paripatr, Aheval, Online Entry Link, fix pay News, Primary teacher mass C.l. , Unit test Online Entry, Unit test question paper, Unit test Solution, Jaher Raja list, All district 2019 jaher Rajao, Raja List, Madhyahan bhojan paripatr. M.dm. menu paripatr, 7th pay salary, 7th pay paripatr, teacher salary paripatr, shixak pagar vadharo paripatr. Htat paripatr, Htat Rules paripatr, Htat, Htat khali jagya

Download it from below link


Back To Top