ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

SAMARTH 2 ANTARGAT TAIYAR KAREL BIJA SEMESTER NA VIDEO TATHA MODULE SAMIKSHA BABAT NO LETEST GR

SAMARTH 2 ANTARGAT TAIYAR KAREL BIJA SEMESTER NA VIDEO TATHA MODULE SAMIKSHA BABAT NO LETEST GR

How are you Friends
Greetings This article provides information about the contribution of technology to education. So that technology is used in education and education is improved. In addition to this, a PDF of the latest circular has been placed in the state of Gujarat under the 2 competent projects in primary education. Which you can view and download.

Educational technology as the theory and practice of educational approaches to learning.
Educational technology as technological tools and media, for instance massive online courses, that assist in the communication of knowledge, and its development and exchange. This is usually what people are referring to when they use the term "EdTech".

Educational technology for learning management systems (LMS), such as tools for student and curriculum management, and education management information systems (EMIS).


Educational technology as back-office management, such as training management systems for logistics and budget management, and Learning Record Store (LRS) for learning data storage and analysis.

Educational technology itself as an educational subject; such courses may be called "Computer Studies" or "Information and communications technology (ICT)".
The Association for Educational Communications and Technology (AECT) defined educational technology as "the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using and managing appropriate technological processes and resources".It denoted instructional technology as "the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning".

As such, educational technology refers to all valid and reliable applied education sciences, such as equipment, as well as processes and procedures that are derived from scientific research, and in a given context may refer to theoretical, algorithmic or heuristic processes: it does not necessarily imply physical technology. Educational technology is the process of integrating technology into education in a positive manner that promotes a more diverse learning environment and a way for students to learn how to use technology as well as their common assignments.

SAMARTH 2 ANTARGAT TAIYAR KAREL BIJA SEMESTER NA VIDEO TATHA MODULE SAMIKSHA BABAT NO LETEST GR 

DOWNLOAD GR PDF : Click Here

Tag : School G.R.
Back To Top