ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Indian Railway Jobs 2019– 2393 Posts | Apply Online

Indian Railway Jobs 2019– 2393 Posts | Apply Online

Organization Name: Indian Railway
Employment Type: Railway Jobs
Indian Railway Jobs 2019– 2393 Posts |
Total No. of Vacancies:2393 

 Location: All Over India 

Name of the Post:
Trackman
Helper
More Vacancies
Qualification:
10TH, 12TH, ITI, Diploma, Any Graduate, Any Post Graduate.
Age Limit:
Minimum Age: 18 years
Maximum Age: 50 years
Pay Scale:Rs. 22,968/- To Rs.27,072/-Selection Procedure:
Written Examination

Personal Interview
Medical Test
Merit List
Documents Verification
Application Fee:
They may be paid Daily Allowance when on tour as admissible, at the rate of Rs.500/-
How to apply :
Eligible & Interested candidates can apply via online in Official website page in www.rrcmas.in RRB or RRC Recruitment 2019.
Address: Headquarters Office, Personnel Branch Chennai – 600 003  

Instructions to Apply:
Log on to RRB careers page at the official website www.rrcmas.in
Eligible candidates are advised to open the online application form.
Fill your academic qualification, skill, experience and other related information as per the instructions
Attach self-attested copies of all relevant documents in prescribed format and size.
Pay the application fee as per the category.
Complete the RRB Jobs Application Form with the essential data.
Check the Details before Submitting.
Take a print out of RRB Recruitment 2019 online application form.
Important Dates:
Last Date for Submission of Application- 12/09/2019
Important Links:
Indian Railway Jobs 2019– 2393 Posts | Apply Online
Official Notification: Click Here
Online Apply: Click Here
Tag : Recruitment
0 Komentar untuk "Indian Railway Jobs 2019– 2393 Posts | Apply Online"

Back To Top