ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT 1&2 Merit Survey By Jay Yuva Shakti Group

This Merit Survey For TAT Bharti Is Prepared By Jay yuva shakti group

TAT MERIT SURVEY AVAILABLE FOR...... 

All Subjects

State Education Board has recently declared the results of TAT 1 & 2.

The Candidates of TAT are waiting for recruitment of teachers.

But the Question is that if they got  job as a  teacher or not.

Candidates of TAT are thinking about the CUT OFF of recruitment.

VIEW ALSO : 

Survey Result CLICK HERE

Here is given the Survey Made by Yuva Shakti

All the candidates have to fill up the survey

0 Komentar untuk "TAT 1&2 Merit Survey By Jay Yuva Shakti Group"

Back To Top