ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT 1 & 2 Big Survey Various Subject 2019

TAT 1 & 2 Big Survey Various Subject 2019

BIG SURVEY  OF TAT 1 & 2 CANDIDATES 

SUBJECT : Gujarati Hindi English Sanskrit Maths Economics


Gujarat State Education Board has recently declared the Analysis Of TAT secondary and TAT higher Secondary Exam.

Most of the candidates are thinking if they get a job or not.

Here is given a survey form for  secondary candidates which you have to fill up very carefully.

The details of merit will be declared after 3 days if possible

Various Survey Forms are given below

TAT 1 GUJARATI : Click here
TAT 2 GUJARATI : Click here
TAT 1 ENGLISH : Click here
TAT 2 ENGLISH : Click here
TAT 1 SANSKRIT : Click here
TAT 2 SANSKRIT : Click here
TAT 1&2 HINDI : Click here
TAT 1 MATHS : Click here
TAT 2 ECONOMICS : Click here
TAT 2 ACCOUNT : Click here
TAT 1 SOCIAL SCIENCE : Click here
3 Komentar untuk "TAT 1 & 2 Big Survey Various Subject 2019"

Social science ni link banavo

Good work sir આનાથી બધાને મેરીટ અંગે અંદાજો કરી શકાશે. તમે સમય સમયે સર્વે Declare કરો તો સારું થશે.

Back To Top