ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

STATE TAX INSPECTOR (STI) RESULT 2019 DECLARED | State Tax Inspector Result And Cut Off Marks 2019 |

STATE TAX INSPECTOR (STI) RESULT 2019 DECLARED | State Tax Inspector Result and Cut Off Marks 2019 | 

Name of Organization :- Gujarat Public Service Commission (GPSC)

Name of Post :- State Tax Inspector Date of Result :- 30-08-2019

Gujarat Public Service Commission Provisional Result 2019 :-

Advertisement No.:-80/2018‐19

Cut off Marks :-
General Male :- 62.97( Cut off Mark),56.67(PH/Ex-serviceman) 
Total Selected Candidate :-713

General Female :- 51.89, 46.70 (PH/Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :-353

EWS Male :- 62.97 56.67 
Total Selected Candidates:-1183

View Also :

Clicke Here For Recruitment Of 181 Deputy Section Officer (DySO) / Deputy Mamlatdar


EWS Female :- 62.67 
56.40(PH/Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :-79

SEBC Male:-62.97(Cut Off Marks),  
56.67 (PH/Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :-1897

SEBC Female :- 59.14, 53.23 (PH-Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :-222

SC Male:- 62.97, 56.67(PH-Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :-341

SC Female:- 58.42,  52.58(PH-Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :-57

ST Male :- 52.62, 47.36 (PH-Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :- 260
ST Female :- 44.42,  39.98 (PH-Ex-serviceman)

Total Selected Candidates:-120
TOTAL:- 5225

List of Eligible Candidates for appearing in the MainWritten Examination given Below Link:-

Click Here For Result 

Click Here For Official Website 
Tag : GPSC
0 Komentar untuk "STATE TAX INSPECTOR (STI) RESULT 2019 DECLARED | State Tax Inspector Result And Cut Off Marks 2019 |"

Back To Top