ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

SSA KGBV RECRUITMENT PROVISIONAL MERIT LIST@ssagujarat.org

SSA KGBV RECRUITMENT PROVISIONAL MERIT LIST@ssagujarat.org
KGBV Recruitment For Female Teachers & Warden 2019@ssagujarat.org
Samagra Sixa Abhiyan(SSA) Gandhinagar Has published Advertisement for recruitment for Various Posts.Check below for more details.
Leading mutual fund software in India, software for financial advisory, financial consultant in mutual fund, mutual fund form printing software,mutual fund,online mutual fund portfolio,mutual fund portfolio viewer, online buying  of mutual fund, Software for Financial Advisors in India, financial software, india's no.1 software for mutual fund, fixed deposit software, ipo software, data and charts for equities, commodities, currencies, bonds and rates , Investwell Data. InvestWell is the No.1 data content provider for Mutual Fund centric website. Stock Market in India , Mutual Fund software, leading mutual fund software in India, software for financial advisory, financial consultant in mutual fund, mutual fund form printing software,mutual fund, online mutual fund portfolio,mutual fund portfolio viewer, online buying of mutual fund, Software for Financial Advisors in India, financial software, india's no.1 software for mutual fund, fixed deposit software, ipo software, Find commodities, rates & bonds, futures and currencies.
Post Name:
1.Female Teachers
2.Assistant Warden
3.Accountant
4.Full Time Teachers
5.Part Time Teachers
SSA Gujarat Vacancy Details
KGBV Type I & II
Full Time Teachers – 65 Posts
Part Time Teachers – 143 Posts
Warden cum Head Teacher – 28 Posts
 Assistant Warden– 35 Posts
Accountants – 47 Posts
KGBV Type IV
Warden – 72 Posts
Assistant Warden – 72 Posts
How to Apply for SSA Gujarat sJobs 2019
Application Start Date: 18/07/2019
KGBV Recruitment For Female Teachers & Warden 2019@ssagujarat.org
Advertisement: Click here
SSA KGBV RECRUITMENT PROVISIONAL MERIT LIST@ssagujarat.org
MERIT LIST: CLICK HERE
More Details : Click here
Tag : Recruitment
0 Komentar untuk "SSA KGBV RECRUITMENT PROVISIONAL MERIT LIST@ssagujarat.org"

Back To Top