ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

MICROSOFT KAIZALA : CALL, CHAT AND WORK APPLICATION DOWNLOAD : FOR PRIMARY SCHOOLS

MICROSOFT KAIZALA : CALL, CHAT AND WORK APPLICATION DOWNLOAD : FOR PRIMARY SCHOOLS 
Microsoft Kaizala Android App: 
Microsoft Kaizala Chat, Call and Work

Kaizala an app for Android and iOS

Download with over 1 million downloads, Microsoft Kaizala is now a part of the Garage Wall Of Fame and has launched as a full product.
Microsoft Kaizala is a mobile app and service designed for large group communications and work management. Kaizala makes it easy to connect and coordinate work with your entire value chain, including field employees, vendors, partners, and customers wherever they are. With Kaizala you efficiently assign and track tasks or collect data with individuals or large groups–even if they’re not within your organizationa
Microsoft Kaizala is a mobile messaging(chat) app for communication among large groups and workflow management that enables organizations to communicate within specific and diverse groups. According to the description provided by Microsoft, “Kaizala is a phone-number based, simple, and secure mobile chat app that enables you to connect and coordinate work across your network – your organization, vendors, partners, suppliers, and customers.”[1]
Microsoft Kaizala Android App: 

Microsoft Kaizala Chat, Call and Work

Microsoft KaizalaDeveloper(s)MicrosoftInitial releaseOS - 1.133.107283511 / 2 Jul 2019; Android - 1.1.0718.3411 / 29 June 2019Written inC#Operating systemAndroid, iOSSize231.1 MB IOS, 34.32 MB AndroidAvailable in35 languages
List of languages
English, Bengali, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Gujarati, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Marathi, Norwegian Bokmål, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Tamil, Telugu, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
LicenseProprietaryWebsiteproducts.office.com/en-in/business/microsoft-kaizala.

Click here to download Application
Tag : Mobile Apps
0 Komentar untuk "MICROSOFT KAIZALA : CALL, CHAT AND WORK APPLICATION DOWNLOAD : FOR PRIMARY SCHOOLS"

Back To Top