ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gandhinagar Municipal Corporation (GMC) has published All Candidates Marks (Result) for the post of Clerk, Senior Clerk, Tax Inspector & Other Posts

Gandhinagar Municipal Corporation (GMC) has published All Candidates Marks (Result) for the post of Clerk, Senior Clerk, Tax Inspector & Other Posts

Gandhinagar Municipal Corporation (GMC) has published All Candidates Marks (Result) for the post of Clerk, Senior Clerk, Tax Inspector & Other Posts, Check below for more details.

Posts:
Clerk (Advt. No. 07/2017-18)
Senior Clerk (Advt. No. 10/2017-18)
Tax Inspector (Advt. No. 11/2017-18)
Sub Auditor / Sub Accountant (Advt. No. 12/2017-18)
System Analysis / Sr. Programmer (Advt. No. 16/2017-18)

All Candidates 

Marks (Result): Click Here
Tag : Recruitment
0 Komentar untuk "Gandhinagar Municipal Corporation (GMC) has published All Candidates Marks (Result) for the post of Clerk, Senior Clerk, Tax Inspector & Other Posts"

Back To Top