ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya KGBV Recruitment 2019

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya KGBV Recruitment 2019
Kasturba Gandhi BalikaVidyalaya, gujarat has invited applications for the recruitment of Parttime Teacher, Warden, Posts. Eligible candidates can apply for the post in the prescribed format on or before 18 July 2019.

KGBV REQUIREMENT

NOTE : ONLY WOMEN CANDIDATES ONLY  

U-Dictionary offers originally developed dictionaries of 44 languages, Collins Advanced Dictionary,
WordNet Dictionary, Bilingual Sentences, Sample Sentences, Synonyms, Antonyms, Phrases and so on.
Also, U-Dictionary is equipped with English articles, games, and quizzes to help you strengthen your
English level

The unique Optical Character Recognition (OCR) technology in this app allows you to just click a sentence
or phrase from your smartphone and gives you the translation in the desired language instantly. You can
copy any word or sentence while browsing, messaging, or reading news, to get its meaning instantaneously.

The Quick Translate feature helps you get the meaning in the notification bar without opening
U-Dictionary. Pronunciations are also available in English (US) and English (UK) accents. 

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya KGBP Vacancy Details

Post Name :
  • WARDEN CUM HEAD TEACHER (NIVASI)
  • ASSISTANT WORDEN (NIVASI)
  • FULL TIME TEACHER (NIVASI)
  • OTHER POST
Education : read official details

SALARY : read notification 

Important Date :
  • Start Date of Application : 18-07-2019
  • Last Date of Application : 27-07-2019

ADVERTISEMENT  ||  APPLY NOW  ||  DETAILS
Tag : Recruitment
0 Komentar untuk "Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya KGBV Recruitment 2019"

Back To Top