ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Javahar Navoday Principal Certificate Pdf Download

Javahar Navoday Principal Certificate Pdf Download.

How To Apply For Navoday Admission class 6 

First Open Official website For NAvoday Admission Class six.

You can open official website of navoday admission from here

style="text-align: justify;"> The process for submission of application for JNV Selection Test has been simplified through online process. Registration can be done free of cost through the admission portalof NVSlinked through www.navodaya.gov.in andwww.nvsadmissionclasssix.in Verification of proofs for residence, age, eligibility etc will be done for selected candidates through the laid down procedure after the declaration of results.
Then Click On First Phase Registration for Navoday Admisison class six Link.
Then Fill up your basic Detail Like State, District, Taluka And School name. 
Then Fill Up Student Last 3 year Detail. 
then save Your Application form.
Admisison Process For Navoday class six : 

First You have Apply Online For Navoday vidyalay class Admission entrance exam for 2020.
Then Navoday vidyalay samiti Issue Hall ticket for Class six Admisison Entrance exam on 11th january 2020.
Navoday Class six Entrance Exam Is multiple choise Question exam. In Navoday Class six entrance exam pattern is 80 Questions and 100 marks. 
Then Navoday vidyalay samiti issue Merit List For Navoday Vidyalay class six Admisison for year 2020 

IMPORTANT LINK :::: 

0 Komentar untuk "Javahar Navoday Principal Certificate Pdf Download"

Back To Top