ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Bin Anamat Sahay Yojna | Bin Anamat Rojagar Sahay Yojana |

gueedc.gujarat.gov.in Our site BIN ANMAT AYOG JAHERAT provides information about all types of new jobs, academic news and Bin Anamat Rojagar Sahay Yojana | gueedc.gujarat.gov.in in gujarat primary education news and India.

 From here you can get different jobs. Such as education department gujarat, engineer jobs, diploma candidate jobs, MBA jobs, low job and various other jobs. Our site is famous for the preparation of competitive exams. We provide complete examination material for examination conducted from Bin Anamat Sahay Yojna gueedc.gujarat.gov.in, 


HTAT, TET, Police Examination, Clerk Examination, GPSC Examination, Panchayat Clerical Examination and other Gujarat Levels. Visit EDUMATERIAL every day for the latest offers of various brands and other technology updates.

Bin Anamat Rojagar Sahay Yojana Here Gujarat government announces scheme for unreserved segment of society Gujarat Non-Resident Education and Economic Development Corporation for the students/beneficiaries of the non-reserved category students of the state of Gujarat are requested to apply for assistance under following schemes. 

The annual income limit of the family for the following assistance schemes is Rs.45 lakh.  Beneficiaries applying online to the Corporation’s website. From 20/06/2019 to dt. 31/12/2016 The beneficiaries print out the application and send the required documents, notified by the Notary / Acharya / Gazetted Officer with thecertificates sent by the Deputy Director / District Social Welfare Officer (Developing Caste Welfare) office in the district or postal / courier. Will remain Deputy. Students receiving more than 60 percent of the students in standard 12 will benefit Annual income of the family should be less than three lakhs Assistance up to Rs 10 lakhs for self-employment oriented schemes 4% of the loan will get a simple interest loan Assistance will be given to income limit of less than 3 lakh All assistance students will be paid only. 

Institution or tuition classes will not be paid.  All the benefits of the scheme will be available from this year. 10 lakh rupees for study and Rs. 15 lakh loan for foreign education; 4% simple interest Students who are studying in the hostel will be able to study Assistance will be given to doctors, lawyers and technical graduates 10 lakh for study and loan of Rs.15 lakh for abroad .

However, the need for having a minimum of 60% mark in the 12th round Government's big plan for non-reservation classes Assistance up to Rs 10 lakhs for self-employment oriented schemes 4% of the loan will get a simple interest loan Assistance will be given to income limit of less than 3 lakh Loan will be given at 4% simple interest .

A new scheme will be implemented from the new academic session Girls will be provided free education at all places Higher education costs big money, which will help The annual income will be less than Rs Loan for all courses including engineering, technology, pharmacy, architecture Criteria such as annual family income and performance in board exam are attached to these schemes.  

The schemes announced for self employment include interest relief and loan for purchase of vehicle or setting up business. Gujarati domicile, mandatory completion of course, repayment of loan after moratorium period, selection of merit basis if there are so many applications etc are other terms attached to these schemes.

Important Link:-

Official Website : Click Here

0 Komentar untuk "Bin Anamat Sahay Yojna | Bin Anamat Rojagar Sahay Yojana |"

Back To Top