ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GRANTED SECONDARY SCHOOL NA SHIKSHAN SAHAYAKO NO KHALI JAGYAO NI MAHITI MOKALAVA BABAT NO LATEST PARIPATRA


GRANTED SECONDARY SCHOOL NA SHIKSHAN SAHAYAKO NO KHALI JAGYAO NI MAHITI MOKALAVA BABAT NO LATEST PARIPATRA


GSERB Shikshan Sahayak accomplishment 2019, Gujarat State Education accomplishment Board (GSERB) has discharged the GSERB Shikshan Sahayak accomplishment 2019 – jobs in Gujarat on-line Notification on the official web site.

Teacher Recruitment 2019

 Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) has invited the online application form for the posts of the Shikshan Sahayak. 

The official board has discharged the vacancies for the Shikshan Sahayak. Candidates might check the official notification of the GSERB. 

Official Notification

From the official notification you can get about the academic qualification, age limit, age relaxation, exam fee, total vacancies, selection process, how to apply and others. 

Candidates keep connects with North American country for the most recent updates associated with the GSERB Shikshan Sahayak accomplishment 2019 jobs in Gujarat.

Here we have a tendency to additionally offer the Gujarat State Education accomplishment Board (GSERB) official advertizing to access this accomplishment. 

The GSERB Shikshan Sahayak on-line form has discharged from the February 2019. Eligible contenders will apply the GSERB Shikshan Sahayak on-line form before the last date. 

And the limit of the GSERB Shikshan Sahayak on-line form submission is February 2019. You can apply GSERB Shikshan Sahayak form via on-line mode. The official website of the Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) is http://www.gserb.org/

Name of the Department

Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB)
Official website: – www.gserb.org
Article Category: – GSERB Shikshan Sahayak accomplishment 2019 jobs in Gujarat on-line Notification

Post Name: – Shikshan Sahayak

Online Application Form Release Date: – February 2019
Last Date: – February 2019

Gujarat State Education enlisting Board (GSERB) tantalizing on-line applications for filling up 5508 vacant posts of Teaching Assistant (Shikshan Sahayak) in varied disciplines from eligible and interested willing candidates.

It is latest info for laid-off personnel those that square measure searching for these new Jobs in Government sector organizations.

Job seekers, who wish to apply for these vacancies regarding Recruitment 2016, must have passed Graduate Degree or its equivalent with B.Ed from any recognized University or Institute with a required experience if asked.
Applicant’s higher age ought to be as per Govt rules and age relaxation is applicable to all or any reserved class candidates

i. e.SC/ST/OBC/ PWH/Ex Servicemen/Women candidates etc.

To be getting selected in this organization screened candidates will have to pass in Written Test and Personal Interview conducted by authorized officials.

Selected candidates are going to be paid a handsome pay (Basic Pay +Grade Pay + prosecuting attorney + alternative applicable usual allowances) as per Govt rules.

Selected candidates are going to be concerned connexion the organization as per rules, for that they must always remain in contact with the organization and must visit official website for daily
updates, as a result of most of organization have uploaded their all activities on net.

All willing willdidates can apply through on-line mode up to .
GSERB Recruitment 2016 Apply Online For 5508 Shikshan Sahayak Posts

IMPOTANT LINK::::


Click here for Paripatra

Tag : Recruitment
Back To Top