ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gujarat High Court Peon Bharti Waiting List 2020 Decared


Gujarat High Court Peon Bharti Waiting List 2020 Decared 


High court peon bharti waiting List decared 2020

Posting of 105 Wait Listed Candidates from Centralized Wait List vis-à-vis the 3rd Centralized Recruitment

Process for the post of PEON (CLASS-IV) including Chowkidar/Liftman/Water Server/Home Attendant-Domestic Attendant/Jail Warder/Sweeper on the establishment of the Subordinate Courts of the State of Gujarat.

Result of Candidates having Seat No. 74000799 (enlisted in Select List) & Seat No. 74001939 (enlisted in Centralized Wait List) have been kept in abeyance.

Place of preference for posting was not available therefore, posting is given as per vacancy.

Intimation/Appointment Orders, as the case may be, will be issued by the Concerned District Court, in due course, therefore, Candidates are requested not to approach the Registry of the High Court in this regard.


DC- District Court, CC&SCt - City Civil & Sessions Court, Metro - Metropolitan Magistrate Court


Important Link:-


Tag : Waiting List
0 Komentar untuk "Gujarat High Court Peon Bharti Waiting List 2020 Decared "

Back To Top